Yensu ve Yaşam

Yaşayan tüm canlıların temel yaşam kaynağı olan suyun temini için çalışan Yensu, doğanın sunduğu bu mucize varlığa olan saygısını, iş yönetiminin bütün fazlarında azami özen göstererek uygular.
Doğanın yaşam için sunduğu bu nimetin kendine yüklediği sorumlulukların farkında ve bilincindedir.
Yensu,  doğal kaynak suları bağlantısı ile başkalarının yaşamı için önemli görev üstlenmenin sorumluluğunu hiçbir zaman aklından çıkarmaz.  Yaşam hakkının kutsallığını önceliklerin başında tutan Yensu, doğadan aldığını doğaya geri kazandırma adına çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üreterek, sürdürülebilir olmanın gerekliliklerini yerine getirir. Temiz suyun temiz çevre ve doğa ile mümkün olduğunu bilen Yensu, çevre ve doğa koruma çalışmaları içerisinde her zaman aktif rol almıştır. Bu konuda bilimsel çalışmalara verdiği katkının yanı sıra üniversiteler ile önemli faaliyetler yürütmüş, çok ciddi destekler sağlamıştır.

Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımız için eğitim projelerine önemli katkılarda bulunmuştur.

Tüm bunların yanı sıra sportif faaliyetler, kültür ve sanat etkinliklerinin de yaşamın önemli halkalarını oluşturduğunu bilerek bu alanda da çalışmalara destek olmuştur.